Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 (2019. február 19. napjától hatályos szöveg)

A Szerződés letöltéséhez, nyomtatásához és megtekintéséhez kattintson ide.

 

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban a Szerződés) az

Név:Amber way Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9700 Szombathely, Fő tér 24/C.
Cégjegyzékszáma: 18 09 112971
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25718917-1-18
Email cím: [email protected]
Weboldal:30napangol.hu
Közösségi oldalak:Facebook: 30 day English, Instagram: 30napangol

 

mint szolgáltató (a továbbiakban a szolgáltató elnevezése: Nyelviskola) tulajdonában lévő, a 30napangol.huinternetes címen elérhető weboldal (a továbbiakban a Weboldal), valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások (a továbbiakban a Szolgáltatások) használatának szabályait határozza meg, továbbá rendelkezik a nem elfogadható felhasználói tevékenységekről. 

Tárhelyszolgáltatóneve, székhelye és elérhetősége (e-mail, web): Wakelite Kft. (Székhely: 9700 Szombathely, Bezerédi A.u.5. Elérhetőség, e- mail: [email protected], weboldal: https://wakeliteweb.com

 1. Weboldal célja

A Weboldal célja a Szolgáltatásoknak az üzemeltetése. A Szolgáltatások keretébenonline nyelvtanfolyamotértékesítünk Önnek.

 1. Felhasználók

Megrendelést leadó Felhasználók:A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a Szolgáltatásokban megrendelést leadó természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó.

Speciális szabályok:Megrendelést az tud leadni, aki

 • a Megrendelés során szükséges adatokat megadta és
 • a Megrendeléshez szükséges nyilatkozatokat megtette, illetve
 • magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen Szerződés rendelkezéseit.

Regisztrált/Bejelentkező felhasználók: oldalon megrendelést leadó Felhasználók regisztrálásra kerülnek, adataikhoz felhasználói fiókot hozunk létre. A felhasználói fiók eléréséhez bejelentkezésre van szükség. Az Ön megrendelését a felhasználói fiókján keresztül teljesítjük. A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a regisztrált természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó. A Megrendelésre vonatkozó szabályok a regisztrációra, bejelentkezésre is irányadók.

Böngésző Felhasználó: Ha Ön a Weboldalon böngészik, megrendelés leadása nélkül, Önre is a jelen Szerződés rendelkezései vonatkoznak. Ön a Weboldal használatával, böngészésével egyben elfogadja a jelen Szerződés szabályait.

A továbbiakban a fenti feltételeknek megfelelő személyek elnevezése: a Felhasználó vagy Ön.

AMENNYIBEN NEM MÚLTÁL EL 18 ÉVES:Ha a 18. életévedet még nem töltötted be, akkor kérd meg szülődet, hogy olvassa el az alábbiakat és ő segítsen Neked a Weboldal használatában és a vásárlásban.

Szülőknek: A Nyelviskola Weboldalán különféle Szolgáltatásokat vehetnek igénybe a Felhasználók. A 18. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem rendelhetnek meg tőlünk Szolgáltatásokat. Ezért a 18. életévét be nem töltött kiskorú esetén arra kérjük a szülőket, hogy ők adják le a megrendelést. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állókra is.

 1. Nyilatkozatok

Amikor Ön letölti a Weboldalt, megrendeli a Szolgáltatásokat a Weboldalon és bejelöli, hogy a jelen Szerződést elfogadja, azzal egyben az alábbi kötelezettségeketis vállalja:

 • igazolja, hogy a Szerződés nyelvét, amely a magyar nyelv, érti és ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva;

 

 • igazolja, hogy a Szolgáltatásokban történő megrendelés előfeltételeként a jelen Szerződést teljes körűen megismerte, megértette különös tekintettel a Szerződés 10. pontjában megfogalmazott felelősségkorlátozásokra, és magára nézve kötelezőnek fogadja el, betartja az abban foglaltakat és ezek alapján önként, saját elhatározásából veszi igénybe a Szolgáltatásokat;
 • igazolja, hogy a megrendelés során megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik (pl. nem végez megrendelést vagy nem használja a Weboldalt és a Szolgáltatásokat engedély nélkül más személy nevében);
 • kijelenti, hogy a Szolgáltatások használata során nem végez jogellenes, Szerződésellenes vagy jogosulatlan tevékenységet (ide értve a nemkívánatos elektronikus kommunikációt és a Szolgáltatások számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolást vagy ennek kísérletét, működésének akadályozását is) és minden, a Felhasználói magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart;
 • kijelenti, hogy a Szolgáltatásokat és a Weboldalt nem használja más Felhasználó zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, emberi, személyiségi vagy egyéb jogainak megsértésére vagy politikai tevékenységre;
 • tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Szolgáltatások használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Szolgáltatások szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak a rendelkezésére;
 • VÁLLALJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE KAPCSÁN AZ ÖN MINT FELHASZNÁLÓ ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN (IDE ÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A JELEN PONTBAN FOGLALT NYILATKOZATOK ÉS A SZERZŐDÉS SZERINT KÖTELEZETTSÉGEK BE NEM TARTÁSÁT IS) A NYELVISKOLANAK OKOZOTT MINDEN KÁRT TELJES MÉRTÉKBEN MEGTÉRÍT ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ TELJES MÉRTÉKBEN HELYTÁLL A NYELVISKOLA HELYETT A FELHASZNÁLÓI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK MIATT, ILLETVE AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT, ELHELYEZETT ADATOKKAL, TARTALMAKKAL KAPCSOLATBAN IS, IDŐBELI KORLÁT NÉLKÜL. A TELJES KÁRTÉRÍTÉS A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÁROK, AZ ELMARADT HASZON ÉS AZ ELJÁRÁSI ÉS ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉT IS JELENTI.

Kizárólag azon Felhasználó megrendelése tekinthető érvényesnek, aki a jelen Szerződés 2. és 3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és a rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 1. Szolgáltatások

Szolgáltatások lényeges tulajdonságai:

A Nyelviskola 30 napos online nyelvtanfolyamot kínál a Felhasználóknak, napi 10 perc időtartamban. A tanfolyam a Weboldalon feltüntetett nyelven és szinten érhető el. A Felhasználó megrendelése ellenében felhasználói fiókot és abba 30 napig naponta 1 db nyelvleckét kap, a megrendelésének megfelelő nyelven és szinten. Az első nyelvleckét a Nyelviskola a termék sikeres kifizetését (vételár Nyelviskolához történő beérkezése) követő 48 órán belülbiztosítja Önnek. Ön a felhasználói fiókjába belépve és a nyelvlecke linkjére kattintva online tudja megnyitni a nyelvleckét.A már elérhetővé tett nyelvleckéket Ön a felhasználói fiókjába belépve a fiók törléséig el tudja érni,de maximum 1 év időtartamban.

 

Szolgáltatás indítása, azÖn nyilatkozata ezzel kapcsolatban:

ÖN A SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSÉVEL KIFEJEZETTEN KÉRI A NYELVISKOLÁTÓL EZEKNEK A SZOLGÁLTATÁSOKNAK A JELEN SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT HALADÉKTALAN MEGKEZDÉSÉT. ÖN A JELEN SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁVAL TUDOMÁSUL VESZI ÉS NYILATKOZIK ARRÓL, HOGY A NYELVISKOLA AZ ÖN KIFEJEZETT, ELŐZETES BELEEGYEZÉSÉVEL KEZDI MEG A TELJESÍTÉST, ÉS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY EZZEL ÖN ELVESZÍTI AZ ÖNNEK JOGSZABÁLY ALAPJÁN JÁRÓ INDOKOLÁS NÉLKÜLI ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOGÁT.

A szolgáltatásokat angol nyelven, a kezdő szinten magyar felirattal teszi elérhetővé a Nyelviskola.

Ön tudomásul veszi, hogy a Nyelviskola a SzolgáltatásokatMagyarországról üzemelteti, és Nyelviskola nem szavatolja, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások más országban is elérhetők vagy megfelelően működnek, illetve, hogy megfelelnek az Ön igényeinek.

Vételár: A tanfolyamok neve alatt magyar forintban feltüntetésre kerül azok vételára. A feltüntetett vételárak bruttó vételárak, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót. A feltüntetett vételár a termék teljes vételára. A Nyelviskola fenntartja magának a vételárak megváltoztatásának jogát. A vételárak módosítása a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termék vételárát nem befolyásolja.

Adatbeviteli hibák kijavítása: Ön a tévesen bevitt adatainak javítását a KOSÁR menüpontban a „x” jelre kattintva, a „PÉNZTÁR” menüpontban a megrendelési űrlapon az adat kitörlésével és újra beírásával a ’TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ’ vagy a ’MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE’ (’TOVÁBB A PAYPALHOZ’) gombra történő kattintás előtt elvégezheti. A Megrendelés elküldése után a Nyelviskolának az [email protected]email címre küldött email útján kérheti a kijavítást.

A Weboldal és a Szolgáltatások működésének feltételei:A Nyelviskola tájékoztatja a Felhasználót, hogy internet kapcsolat szükséges a Szolgáltatások igénybevételéhez, amelynél a minimum letöltési sebességre nincs korlát, azonban az alacsony sávszélesség korlátozhatja a Szolgáltatások sebességét. Az internet kapcsolat biztosítása a Felhasználó felelőssége, a Nyelviskolának ráhatása erre, illetve ennek tulajdonságaira nincs. A Weboldal és Szolgáltatások használatához web böngészőprogram is szükséges, melynek megléte a Felhasználó felelőssége, felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a régebbi böngészőprogramok használata korlátozhatja a Szolgáltatások elérését, sebességét. A leckék letöltéséhez szükséges technikai feltételek:”Chrome” böngésző..

Alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések: 1) az adatok kezelésénél https protokollt használ a Weboldal, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a Felhasználó és szerver; 2)fizetés a fizetést bonyolító szolgáltató saját felületén történik, a Nyelviskola nem lát vagy ismer meg Felhasználói bankkártya vagy egyéb fizetéshez megadott adatokat.

Szolgáltatások megváltoztatása: A Nyelviskola a Szolgáltatások tökéletesítése érdekében rendszeresen fejleszti és megújítja a Weboldalt és a Szolgáltatásokat, ezért Ön elfogadja, hogy a Nyelviskola erről szóló előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Szolgáltatások formáját és jellemzőit, vagy annak bármilyen aspektusát (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Szolgáltatások (vagy azok bármely tulajdonságának vagy részének) nyújtását anélkül, hogy Önt erről előzetesen írásban értesítené, továbbá előfordulhat, hogy a Weboldal időről-időre automatikusan letölti és telepíti a rajta végrehajtott frissítéseket és Ön hozzájárul ezeknek a frissítéseknek a letöltéséhez.

Kiskorúak (18 éven aluliak) védelme: Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a kiskorúak védelmében a Nyelviskola jogosult a Weboldalt korlátozni a kiskorúak tekintetében.

Kérjük, hogy az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan olvassa el figyelmesen az Adatkezelési Tájékoztatót!

 

 1. Megrendelés, szerződéskötés lépései:

Megrendelés:

A vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. A Felhasználó a tanfolyam alatt feltüntetett „Igen,kérem!” gombra kattintva tudja a kosárba tenni a megrendelni kívánt csomagot és megadni a megrendelni kívánt csomag mennyiségét. Erre a gombra kattintva a vásárlás folyamata automatikusan a pénztár oldalra kerül ahol a megrendelés véglegesítése végezhető el. A ’KOSÁR’ menüpontba belépve alatt tudja áttekinteni, és esetlegesen módosítani a megrendelt szolgáltatásokat, azok mennyiségét a ’TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ’ gombra történő kattintás előtt. Az esetleges módosításokat a ’KOSÁR FRISSÍTÉSE’ gombra kattintva tudja elfogadni. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található terméket, akkor kattintson a törlés (’X’) ikonra. Amennyiben tovább kíván vásárolni, kattintson a ’TANFOLYAMOK’ menüpontra és kattintson az ’Igen,kérem!’ gombra a kiválasztott tanfolyam alatt. Az „Igen, kérem!” gombra történő kattintással a Felhasználó a megrendelési űrlapra kerül (’PÉNZTÁR’ menüpont), ahol megadja a megrendeléshez, számlázáshoz szükséges adatokat és megteszi a szükséges nyilatkozatokat. Itt van lehetősége a téves adatok javítására, törlésére is a ’MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE’  gombra történő kattintás előtt. Az adatokat azok kitörlésével és újra megadásával tudja módosítani. A megfelelő felületek bejelölésével fogadja el a jelen Szerződést és az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását (ezeknek elfogadása kötelező feltétele a megrendelésnek), az Ön választása szerint fel tud iratkozni a hírlevelünkre, és amennyiben megkívánja vásárolni a terméket, kattintson a ’MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE’ gombra.

Fizetés: Ön fizetni onlineés előre, illetve banki átutalássaltud a Weboldalon feltüntetett módokon. A ’MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE’ (paypalos fizetésnél ’TOVÁBB A PAYPALHOZ’) gombra történő kattintással a Felhasználó a fizetési szolgáltató oldalára jut, ahol meg kell adnia a fizetéshez szükséges adatokat és nyilatkozatokat, és a fizetést jelző gombra kattintással megrendeli és kifizeti a terméket. A’MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE’ (paypalos fizetésnél a ’TOVÁBB A PAYPALHOZ’) gombra kattintás fizetési kötelezettséget von maga után, amelyet Ön a gombra kattintással kifejezetten tudomásul vesz. A Felhasználó a megrendelésről és a fizetésről az általa ezekre a célokra megadott email címreés a felhasználói fiókjábavisszaigazolást kapa sikeres fizetéstől számított maximum 48 órán belül. Amennyiben téves a Megrendelés, vagy nem Öntől származik, akkor kérjük, haladéktalanul jelezze ezt a Nyelviskola felé az [email protected]email címre.

Számla: A Felhasználó a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg kapja meg a megrendelésről készült elektronikus számlát. Átutalás esetén az utalás összegének beérkezte után kerül a számla kiállításra. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a számlát elektronikus formában állítja ki a Nyelviskola.Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie.

Szerződés létrejötte: A szerződés elektronikus úton akkor jön létre, ha Ön a jelen Szerződést elfogadta, megrendelte a terméket és a megrendelésta Nyelviskola visszaigazolta. A Szerződés a visszaigazoló email üzenet feladásának időpontjában jön létre Ön és a Nyelviskola között.

A megrendelést jelző gombra (’MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE’ vagy paypalos fizetés esetén a ’TOVÁBB A PAYPALHOZ’ gombra) kattintással az Ön megrendelése továbbításra kerül a Nyelviskolához. Ön ettől az időponttól kezdődően ajánlatához kötve van.Amennyiben a megrendelésvisszaigazolásaa Felhasználóhoz nem érkezik be 48 órán belül, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelt terméket átvenni. Ekkor a Nyelviskola legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként már megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, ha volt ilyen.

Szerződés formája, iktatása, elérhetősége:Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés elektronikus formában jön létre és a Nyelviskola nem köteles Önnek papír alapú Szerződés példányt küldeni. A Nyelviskola azonban lehetővé teszi és javasolja, hogy a jelen Szerződést annak elolvasásakor és elfogadásakor saját adathordozóra töltse le vagy nyomtassa ki. Ön szintén tudomásul veszi, hogy a Nyelviskola nem köteles archiválni az Ön és a Nyelviskola között létrejött Szerződést vagy egyéb kommunikációt vagy tranzakciót. A Nyelviskola a jelen Szerződést nem iktatja. A jelen Szerződés annak megkötése után a Weboldalon az ’Általános Szerződési Feltételekmenüpontalatt lesz elérhető.

Szerződés nyelve, írásbeliség: A szerződés nyelve a magyar nyelv. A jelen Szerződés távollévők között kötött szerződés, amely az Ön ráutaló magatartásával jön létre, és nem minősül írásbeli szerződésnek.

További adatszolgáltatás: Ha a szerződés megfelelő teljesítéséhez a Nyelviskolának Öntől további adatközlésre van szüksége, vagy olyan körülmény jelentkezik az Ön viszonylatában, amelynek a Nyelviskolával történő közlése szükséges a Szerződés teljesítéséhez, akkor Ön köteles a körülményt, vagy az infomrációt, adatot haladéktalanul közölni a Nyelviskolával.

 

 1. Módosítás

A Nyelviskola fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződést egyoldalúan módosítsa, azzal, hogy a Nyelviskolaköteles a módosítás hatályba lépését legalább 5 (öt) nappal megelőzően Önt a Weboldalon hirdetmény formájában és a felhasználói fiókján keresztül a módosításról tájékoztatni. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és azt át tudja tekinteni, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt és a felhasználói fiókját rendszeresen ellenőriznie kell. A Nyelviskola vállalja, hogy az Szerződés Weboldalon megjelenített szövegének elején jelzi a hatálybalépés dátumát. A Módosítás nem érinti a folyamatban levő megrendelések teljesítését. A módosuló rendelkezéseket a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Az aktuális Szerződés a Weboldal ’Általános Szerződési Feltételek’ menüpontja alatt érhető el.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltatásokat és a Weboldalt azt követően is igénybe veszi és használja, hogy a jelen Szerződés feltételei megváltoztak, a Nyelviskola úgy tekinti, hogy Ön elfogadta a Szerződés módosított változatát.

 1. Szerződés megszűnése

Megszűnés teljesítéssel:

A Szerződés a Nyelviskola teljesítésével (utolsó lecke kiküldése) automatikusan megszűnik. 

Indokolás nélküli elállás:

Online nyelvtanfolyam: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználó nem jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől, tekintettel arra, hogy az Ön által megrendelt termék (online nyelvtanfolyam)nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom, amelynek teljesítését a Nyelviskola az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a az indokolás nélküli elállás jogát. (Bővebb információért kérjük, nézze meg a 4. pontba foglalt szerződéses nyilatkozatot.)

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Azonnali hatályú felmondás: A Nyelviskola azonnali hatállyal indokolással felmondhatja a jelen Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti az Ön megrendelését különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben:

 • ha Ön a jelen Szerződés (vagy a magatartási irányelvek, ha van ilyen) rendelkezéseit megszegi;
 • ha az Ön magatartása erre alapos indokot ad, illetve más módon kárt okoz;
 • ha Ön a Szolgáltatásokat vagy a Weboldalt nem rendeltetésszerűen használja;
 • ha Ön a hatályos jogszabályok vagy a Szerződés által szabályozott, a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;
 • ha a Nyelviskola a szolgáltatásokat megszünteti.

 

 1. Teljesítés körülményei, kapcsolódó szolgáltatások

Nyelvtanfolyam: A Nyelviskola köteles elektronikus úton biztosítani Önnek a 30 napon keresztül napi rendszerességgel 1 db online nyelvleckét, amely 10 perc időtartamú, és a megrendelésnek megfelelő nyelvű és szintű oktatási anyagot tartalmaz. Az első leckét a Nyelviskola a megrendelés sikeres kifizetését (vételár Nyelviskolához történő beérkezése) követő 48 órán belülbiztosítja Önnek.A nyelvleckét a Nyelviskola az Önnek a megrendelése alapján létrehozott felhasználói fiókjába küldi el. A fiókba történő belépéshez szükséges adatokat a Nyelviskola a szolgáltatás ellenértékének beérkeztét követően 48 órán belül köteles megküldeni Önnek a megrendelékor megadott email címére. A nyelvleckét Ön a felhasználói fiókjába belépve és ott az adott nyelvlecke linkjére kattintva tudja megnyitni. A már elérhetővé tett leckéket Ön a felhasználói fiókjába belépve a fiók törléséig el tudja érni.

Fehasználói fiók:Ön a nyelvleckéket a felhasználói fiókjába belépve érheti el. A felhasználói fiókot a Nyelviskola hozza létre Önnek a megrendeléshez kapcsolódóan, a megrendeléshez megadott adatai alapján. A fiókba történő belépéshez szükséges adatokat a Nyelviskola a szolgáltatás ellenértékének beérkeztét követően 48 órán belül köteles megküldeni Önnek a megrendelékor megadott email címére. Ön a weboldalon tud belépni a felhasználói fiókjába a belépési adatok megadása és a ‚BELÉPÉS‘ gombra történő kattintás után. A felhasználó fiókban Ön a következő funkciókat érheti el: [funkciók leírása].

Szintfelmérés: Amennyiben Ön nem tudja eldönteni, hogy melyik nyelvi szint felel meg az Ön nyelvtudásának, akkor javasoljuk, hogy végezze el a szintfelmérést az adott, Önt érdeklő nyelvből. A szintfelmérés elvégzésének lépései: a szintfelmérő fülre kattintva történik. Az eredményről Ön a következő módon értesítjük:a kitöltést követően azonnal megjelenik az eredmény a weboldalon. A szintfelmérés bármennyi alkalommal elvégezhető.

Hírlevél:Amennyiben Ön rendszeres elektronikus értesítéseket szeretne kapni ajánlatainkról, híreinkről, akkor a megrendelés keretében vagy a felhasználói fiókjában fel tud iratkozni reklámhírlevelünkre. Amennyiben le kíván iratkozni a hírevél szolgáltatásról, azt a hírlevélben található linkre kattintva.

 

 1. Nyelviskola jogai, magatartási irányelvek

A Nyelviskola fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy az Ön kilétét ellenőrizze, a félrevezető azonosító adatok elkerülése és a tartalmak használata érdekében és ezzel kapcsolatban a Nyelviskola jogosult az Ön hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni. Az ebből adódó esetleges késedelmek nem eredményezik a teljesítés késedelmét, hanem az ellenőrzés időtartamával automatikusan meghosszabbítják a szerződésben a vállalkozás által vállalt határidőket.

A Nyelviskola fenntartja magának a jogot (de nem köteles arra), hogy kijavítsa a Weboldalon felmerülő hibákat.

Jelenleg nincsa fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó, a Weboldal vagy a Szolgáltatások használatára vonatkozó magatartási kódex, magatartási irányelv. A magatartási irányelvek a Weboldal használata során azt a célt szolgálják, hogy a Nyelviskola a jogszabályi előírások betartatásán túl etikai és más magatartási normákat szabályozzon. Azonban a Nyelviskola fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Felhasználóra vonatkozó magatartásiirányelvekethatározzon meg, tegyen közzé, vagy változtasson meg a jövőben, a jelen Szerződés módosítására vonatkozó szabályoknak megfelelően.

 1. Felelősségkorlátozás

ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A WEBOLDALT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT.

A NYELVISKOLA KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EGYES FELHASZNÁLÓ ÁLTAL TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÉRT.

A NYELVISKOLA NEM SZAVATOL A WEBOLDAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, HIBAMENTESSÉGÉÉRT ÉS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT, FELHASZNÁLÓI ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉSÉÉRT, A MŰKÖDTETŐ SZERVER BIZTONSÁGÁÉRT ÉS A FELHASZNÁLÓ ESZKÖZEIBEN KELETKEZŐ KÁROKÉRT.

A NYELVISKOLA NEM ELLENŐRZI, ILLETVE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT AZ ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, AMELYEK ABBÓL KÖVETKEZNEK, HOGY AZ ÖN SZEMÉLYES JOGA, LAKÓHELYE VAGY TARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT HATÁLYOS ÉS ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK VAGY EGYÉB VALLÁSI, TÁRSADALMI ELŐÍRÁSOK TILALMAZZÁK VAGY KORLÁTOZZÁK A WEBOLDAL, A SZOLGÁLTATÁSOK, VAGY AZ AZOKHOZ HASONLÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT.

A NYELVISKOLA NEM FELELŐS AZ ÉRDEKKÖRÉN KÍVÜL ÁLLÓ OKBÓL KIFOLYÓLAG ELŐÁLLT ÜZEMSZÜNET, ELÉRHETETLENSÉG MIATT, A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES INTERNETKAPCSOLAT ELMARADÁSÁÉRT VAGY AZ AZT ÉRINTŐ HATÓSÁGI VAGY EGYÉB OKBÓL FAKADÓ KORLÁTOZÁSOKÉRT.

A NYELVISKOLA KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT AZ ADATBEVITELI ÉS MEGJELENÍTÉSI HIBÁKÉRT, VAGY A TÉVESEN FELTÜNTETETT ÁRAKÉRT.

 

KIZÁRÓLAG ÖN FELEL AZ ÖN ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT ADATOK ESETLEGES HIBÁS VOLTÁÉRT. A NYELVISKOLA NEM KÖTELES ELLENŐRIZNI A MEGADOTT ADATOK HELYESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN FELELŐSSÉG NEM TERHELI A NEM MEGFELELŐ VAGY NEM MEGFELELŐEN SZOLGÁLTATOTT ADATOKBÓL EREDŐ KÖVETKEZMÉNYEKÉRT. ÖN KÖTELES HELYTÁLLNI MINDEN OLYAN KÖVETKEZMÉNY TEKINTETÉBEN, AMELY A NEM MEGFELELŐ, TÉVES, VAGY NEM MEGFELELŐEN SZOLGÁLTATOTT ADATOKBÓL ERED, ÉS AMELY HÁTRÁNYOSAN ÉRINTI A NYELVISKOLÁT.

KIFEJEZETTEN FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY ÖN FELEL AZÉRT, HOGY AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ADATOK, – AMELYEK ALAPJÁN AZ ÖN FELHASZNÁLÓI FIÓKJÁT LÉTREHOZZUK, ÉS AMELYEK ALAPJÁN HOZZÁ TUD FÉRNI AZ ÖN ÁLTAL MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁSHOZ, TERMÉKHEZ,- HELYESEK LEGYENEK ÉS AMELYEKRE KÜLDÖTT ÜZENETEK KÉZBESÍTHETŐK LEGYENEK ÉS AZ ODA ÉRKEZŐ ÜZENETEK ÉRKEZÉSÉT ÖN ELLENŐRZI, ILLETVE AMELYEK ÉRKEZÉSÉRŐL ÉRTESÜL. A NYELVISKOLA NEM KÖTELES MÁS ELÉRHETŐSÉGRE MEGKÜLDENI A TERMÉKET, SZOLGÁLTATÁST HOZZÁFÉRHETŐVÉ TENNI ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ADATOK TÉVESEK VAGY KÉZBESÍTHETETLENEK, VAGY ÖN ÁLTAL ELLENŐRIZHETETLENEK.

 

A NYELVISKOLA KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET AZZAL KAPCSOLATBAN ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS AZÉRT, HOGYHA ÖN NEM TÖLTI LE AZ ÖNNEK KIKÜLDÖTT NYELVLECKÉKET ÉS ÍGY NEM FÉR HOZZÁ A TERMÉKHEZ, SZOLGÁLTATÁSHOZ. A NYELVISKOLA NEM KÖTELES ÖNNEK ÚJ TERMÉKET KÜLDENI VAGY SZOLGÁLTATÁST HOZZÁFÉRHETŐVÉ TENNI EBBEN AZ ESETBEN.

 

A NYELVISKOLA A NEKI KÜLDÖTT FELHASZNÁLÓI VÉLEMÉNYEKET NEM KÖTELES KÖZZÉTENNI. AMENNYIBEN A KÖZZÉTÉTEL MELLETT DÖNT, ANNAK ELHELYEZÉSÉT, FORMÁJÁT A WEBOLDALON A NYELVISKOLA HATÁROZZA MEG.

 

 1. Szavatosság és jótállás
Kellékszavatosság

Ön a Nyelviskola hibás teljesítése esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön a Nyelviskolával szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, a Nyelviskola nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termék megrendelésének esetén: A megrendelt termék hibája esetén Ön – választása szerint – fenti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás:

A Nyelviskola jótállást nem vállala Szolgáltatásokra.

 1. Tartalmak

Ön teljes körű felelősséggel tartozik azért a tartalomért, információért, adatokért, amit a Weboldal használata, illetve a megrendelés során vagy az azon történő közzététel céljából megad, megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a személyes adatokat, személyes üzeneteket, vagy egyéb megjegyzést és ezek bármelyikének következményeit is.Amennyiben Ön a Weboldalra bármilyen tartalmat, így bármely adatot, információt, szerzői jog tárgyát képező művet, műpéldányt feltölt, vagy e céllal elérhetővé tesz a Nyelviskola számára, azzal nyilatkozik egyben arról is, hogy a Nyelviskola bármilyen díjfizetés nélkül felhasználhatja azokat. A feltöltést, elérhetővé tételt végző Felhasználó az adat, információ, bármely szerzői jog tárgyát képező mű, műpéldány feltöltésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy rendelkezik a vonatkozó felhasználói, szerzői és egyéb jogokkal, és jogosult azt a Nyelviskola rendelkezésére bocsátani.

A Nyelviskola fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget) arra, hogy ellenőrizze az Ön által elhelyezett, megjelenített, közzétett vagy e céllal átadott tartalmakat, információkat. A Nyelviskola, mint közvetítő szolgáltató nem felelős az általa továbbított információért. Ön jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul, hogy a Nyelviskola minden értesítés és ellenszolgáltatás, kártérítés nélkül eltávolítsa a Weboldalról az olyan tartalmakat, vagy ezekre történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében a Szerződéssel ellentétesnek, jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. A Nyelviskolának a tartalmak eltávolítására vonatkozó joga kiterjed az olyan tartalmakra is, melyek a Nyelviskola saját belátása vagy harmadik személy igénybejelentése szerint megsértik vagy sérthetik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseket vagy személyiségi, kegyeleti jogait. Amennyiben fizetés ellenében beszerzett/feltöltött tartalmat töröl a Nyelviskola jelen szakasz szerint, annak ellenértékét sem köteles a Felhasználónak visszatéríteni.

Ön vállalja, hogy más alkalmazásba/weboldalra tartalmakat a Weboldalról nem tölt le, nem módosít és nem tölt fel.

 1. Szerzői jogok

A Weboldal és az Önnek a Nyelviskola által küldött linkek tartalma – ellenkező megjelölés hiányában – a Nyelviskola szellemi tulajdonát képezi, vagy a szerző, szellemi tulajdonnal rendelkező személy a megjelentetésre és felhasználásra hozzájárulását adta a Nyelviskolának. Ön a Weboldal és az Önnek a Nyelviskola által küldött linkek tartalmát (zene, szöveg, képek, egyéb tartalmak) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatja, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végez, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törli vagy módosítja. Ellenkező kikötés hiányában a Weboldal és a linkek tartalma nem többszörözhető, terjeszthető, adható elő nyilvánosan, vagy közvetíthető a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozható át vagy adható át kereskedelmi célból a Nyelviskola külön, előzetes, kifejezett, írásos beleegyezése nélkül. A Nyelviskola vagy szerző, illetve szellemi tulajdonnal rendelkező fenntartja a Weboldalon a rendelkezése alatt és az általa Önnek kiküldött e-mailekben álló anyagok vonatkozásában a szűrés, keresés, böngészés vagy megtekintés során letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait. A Nyelviskola fenntartja magának a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Weboldalt saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön.

 1. Adatvédelem

Ön a Megrendelésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes adatait a Nyelviskola a Weboldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően kezelje.

 1. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

A Nyelviskola a Weboldalt és a Szolgáltatásokat érintő Felhasználói megkeresések kezelésére hétköznap 9 és 16 óra közötte-mailen keresztül elérhető ügyfélszolgálatot biztosít az [email protected]e-mail címen.

A Nyelviskola e-mailben vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és 25 napon belül a Felhasználó részére elküldeni a választ. Amennyiben a panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt köteles megindokolni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni, a Felhasználó részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. A Nyelviskola a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni.

A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál is bejelenthetik. A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok országos illetékességgel a Pest megyei Kormányhivatalhoz kerültek.  A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

 1. Irányadó jog és jogviták

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A felek megállapodnak, hogy az áruk adásvételéről szóló nemzetközi egyezmények alkalmazását jelen Szerződés tekintetében kizárják, így pl. de nem kizárólagosan az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt egyezményét.

Békéltető testület: A fogyasztónak minősülő Felhasználó a közte és a Nyelviskola közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyeik rendezésére bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a következő békéltető testületekhez is fordulhatnak. A Nyelviskolának együttműködési kötelezettsége van a békéltető testületi eljárásban. További információt itt talál: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=tajekoztatas_az_eljaras_meneterol

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: [email protected]

 

A békéltető testületek listája, ahonnan kiválaszthatja az Ön lakóhelye szerinti testületet:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: [email protected].

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: [email protected]

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: [email protected]; [email protected]

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: [email protected]

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: [email protected]

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: [email protected]

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: [email protected]; [email protected]

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: [email protected]

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: [email protected]

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: [email protected]

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: [email protected]

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: [email protected]

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: [email protected]

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: [email protected]

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: [email protected]

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: [email protected]

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: [email protected]

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: [email protected]

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: [email protected]

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: [email protected]; [email protected]

 

Online Vitarendezés:

A jelen szerződéshez kapcsolódó megrendelésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez az alább megjelölt linken online vitarendezési platform is elérhető:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Töltse ki az online panasztételi űrlapot. Miután a Nyelviskola beleegyezett abba, hogy a vitarendezési eljárás keretében kerüljön sor a panasz kezelésére, Önnek és a Nyelviskolának 30 napon belül megállapodásra kell jutni arról, hogy melyik vitarendezési testületet fogjuk felkérni a panasz kivizsgálására. Miután a vitarendezési testület eredményre jutott az Ön panaszának ügyében, azt jelezni fogja az online vitarendezési platformon. Ön értesítést fog kapni, hogy ügyében eredmény született. Az eredmény megtekintéséhez be kell jelentkeznie a fiókjába.

 1. Egyéb

Jelen Szerződés az egyetlen és teljes szerződés a Nyelviskola és Ön között az online nyelvtanfolyamra és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó megrendelésre vonatkozóan és felülír minden, a megrendelés tárgyában a felek között született korábbi akár szóbeli, akár írásos megállapodást, illetve gyakorlatot.

Amennyiben bármelyik fél részben, vagy egészben nem teljesíti a Szerződésből fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok teljesítésével kapcsolatban, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik fél lemondott a nem teljesítő vagy késedelembe esett fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről.

A Szerződésnek nem válik tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amely a Szerződésben nem szerepel.

Ön tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nyelviskola a Szerződést harmadik személyre átruházza, vagy a Szerződésből eredő követelését engedményezze. Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen Szerződés minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak.

A Szerződés nem érinti azokat a jogokat, amelyek Önt fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket Ön vagy a Nyelviskola szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön szerződésben nem mondhat le.

A Szerződés rendelkezései közül egy sem jogosítja fel Önt arra, hogy használja a Nyelviskola kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha és ahogyan Ön és a Nyelviskola között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Szerződés rendelkezéseinél szigorúbb és eltérést nem engedő szabályokat rendelnek a felek részére a Szolgáltatások igénybevétele és a Weboldal használata kapcsán, Ön vállalja, hogy azoknak tesz eleget, azonban egyben tudomásul is veszi, hogy a Nyelviskola felelősségét a Szerződésre irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok alapján lehetséges legmagasabb mértékig kizárja az Ön országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

Amennyiben a jelen Szerződés meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés alapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a Szerződés fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy a Szerződés úgy módosul, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljenek.

© Amber way Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda (2019)

Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a következő információkra. és fogyasztónak kifejezetten tudomásul kell vennie a fizetési kötelezettséget. Enélkül semmis a megrendelés!

 

Infók a fizetés előtt, amelyre fel kell hívni a figyelmet:

a)a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságai,
b)ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege vagy – és valamennyi költség
c)szerződés időtartama
d)a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama;

 

A „Megrendelés elküldése” gomb felett továbbra is fel kellene tüntetni a fizetési kötelezettségre történő felhívást.

A megrendelés visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.